Repertuaar

Juhtimisteater töötab vajadusel kiiresti.

  • Kuulame tähelepanelikult teie lugusid, otsime neist üles olulisima ning teeme sellest näidendi
  • Lavale jõuab ainult see, mis on tähtis
  • Vaata menüüst „Võimalused“, et teada, kuidas me töötame

Suuremad lavastused, millest mitu on kasutusel ka praegu:

 „Eesmärk“ – põhines E. M. Goldratti samanimelisele tööstusromaanile, kus  ühe ettevõtte arenguloo taustal selgitatakse samm-sammult Goldratti kuulsat „piirangute teooriat“. Tegime lavastuse 2001. aastal Pärnu Konverentside tellimusel ning mängisime seda paarkümmend korda erinevate ettevõtete sisekoolitustel.

„Lendava Piisoni Tsirkus“  ehk „Juhtimise talumatu kergus“ – teatraliseeritud juhtimiskoolitus vastutuse ülekandest ja suhete juhtimisest. „Lendava Piisoni Tsirkuse“ etendused toimusid Eesti Draamateatris. Tegemist oli teatri ja juhtimisseminari sünteesiga, kus vahetuvad mininäidendid ja arutelud. Peateemaks oli vastutuse andmine töö teostajale. Kanti ette kuus erinevatele juhtimisülesannetele pühendatud lugu:

  1. „Kerge ülesanne“ ,  uue tööülesande andmine
  2. „Delegeerimise talumatu kergus“,  volituste ja tööülesannete vastavusse viimine
  3. „Negatiivne tagasiside“,  teeninduse taseme parandamine ja töötaja vastutustunde suurendamine
  4. „Kvaliteedi riskid“,  kuidas teha kriitikat kellegi idee suhtes ilma suhteid rikkumata
  5. „Rasked vestlused (lõppevad ruttu)“, suhete juhtimine koondamisvestlusel
  6. „Koosolekute aritmeetika“, meeskonna loomine, kes teeks koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks

Neid stseene oleme kasutanud ka ühekaupa erinevates koolitustes sõltuvalt tellija vajadustest ja soovidest.

Sihtgrupp: keskastme juhid (juhid, kellel on nii ülemusi kui alluvaid ja kes seetõttu on „kahe tule vahel“).

„Teenindusmagnet“ – koolitusetendus rühmatööde ja kaasamängimise võimalusega.  „Teenindusmagnet“ uurib ja õpetab neid omadusi, mis aitavad kliendil saada parimat teenindust. Miks üks lennureisija tõstetakse sageli ümber kõrgemasse klassi, teine aga pannakse alati istuma WC kõrvale? Miks mõnda klienti ümbritsetakse erilise hoolitsusega, teine aga saab vaevalt kätte teenuse miinimumi? Kui teenindaja teab, mida on vaja, et olla hea klient, saab ta kliendil aidata selleks saada. Teenindaja ei saa valida, millised kliendid tema juurde tulevad ja mis tujus nad on. Kuid ta saab valida oma hoiaku ja suhtumise klienti.  Koolituspäev jaotub stseenide ettemängimiseks, rühmatöödeks ja rühmatööde tulemuste ettemängimisest. Osalevad koolitaja ja näitlejad. Eri ettevõtete tegevusala ja vajadusi järgides loome uued stsenaariumid.

Sihtgrupp: klienditeenindajad ja teenindusjuhid.

„Müügimagnet“ – koolitusetendus rühmatööde ja kaasamängimise võimalusega. „Müügimagnetis“ on vaatluse all see, kuidas keskenduda kliendi tegelikele vajadustele ning valida õige müügihoiak. Kõik kliendid ootavad inimlikku tähelepanu ja lugupidamist. Eduka müügitöö eeldusteks on pidev valmisolek, sihipärane suhtlemine ja kliendi vajaduste mõistmine, ning arusaam, et oma teenust pakkudes saame teisi inimesi aidata. Koolituspäeva jooksul toimuvad nii ettevalmistatud stseenide kui töörühmades leitud lahenduste läbimängimised. Osalevad koolitaja ja näitlejad. Eri ettevõtete tegevusala ja vajadusi järgides loome uued stsenaariumid.

Sihtgrupp: müügijuhid.

 „E-riigi teater“ – lavastuse teemaks on uudse avaliku e-teenuse loomine ning rakendamine. Järk-järgult jälgib lavastus, kuidas idee sünnib ja areneb, kuidas tekivad takistused ja kuidas neid takistusi ületada. Aluseks on päris lugu e-lastehoiu teenuse arendusest, mis algas suure hooga, kuid vaibus ametkondade koostöö vähesuse ja seaduste jäikuse tõttu. Koolitusetenduse tellis Riigi Infosüsteemi Amet ning valmis Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel.

„Palju õnne igaks elujuhtumiks“ – on mõeldud kõigile neile, kes tegelevad loominguliste aladega ning sooviksid sellest ka elatuda. Loov Eesti programmi tellimusel (EAS-i ja EU sotsiaalfondi toel) valminud lavastuse aluseks on lugu kunstnikust, kes valmistab originaalseid postkaarte. Hea nõu toel seab ta sisse väikese töökoja ning muutub ettevõtjaks ja tööandjaks ilma, et ta loomingu kvaliteet kannataks.

„Arendavad vestlused“ – koolitus tagasiside andmisest ja vastuvõtmisest fookusega arenguvestlusel. Keskastmejuhtidele ja spetsialistidele mõeldud 2-päevase koolituse oluline osa on arenguvestluste erinevatel läbimängudel näitlejate abil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>